حساب کاربری

اخبار انجمن

کانسالتیشن خانم دکتر عذرا اعتمادی – درمانگررسمی و سوپروایزرتحت آموزش EFT

کانسالتیشن خانم دکتر عذرا اعتمادی – درمانگررسمی و سوپروایزرتحت آموزش EFT   چهارشنبه  6 اردیبهشت 1402- ساعت 20 تا 22 به وقت تهران 🟣 جامعه درمان هیجان مدار ایران (IrEFT) 🔵 تحت

ادامه مطلب »
ارایه آقای حامد فتاحیان با موضوع پکیج آموزشی و تجربه ای ساخت یک پیوند پایدار و نحوه استفاده از مت ارتباط با زوجین

ارایه آقای حامد فتاحیان با موضوع پکیج آموزشی و تجربه ای ساخت یک پیوند پایدار و نحوه استفاده از مت ارتباط با زوجین

ارایه آقای حامد فتاحیان-  مشاوره خانواده و درمانگر هیجان مدار موضوع : ”  پکیج آموزشی و تجربه ای ساخت یک پیوند پایدار و نحوه استفاده از مت ارتباط با زوجین”

ادامه مطلب »
ترمیم قلب های شکسته

ترمیم قلب های شکسته

حضور مهمان بین المللی “Dr. Paul Samuel Greenman ” –  ترینر و سوپروایزر رسمی EFT  و رییس گروه آموزش روانشناسی در دانشگاه کبک ان اوتوآیس موضوع : ” ترمیم قلب

ادامه مطلب »

کانسالتیشن خانم دکتر زهرا طالبی و آقای مسعود امانی درمانگرهای رسمی و سوپروایزر های تحت آموزش EFT

کانسالتیشن خانم دکتر زهرا طالبی و آقای مسعود امانی درمانگرهای  رسمی و سوپروایزر های تحت آموزش EFT   چهارشنبه  19 بهمن 1401 – ساعت 20 تا 22 به وقت تهران

ادامه مطلب »