حساب کاربری

EFT چیست ؟

درمان هیجان مدار یک رویکرد کوتاه مدت (بین هشت تا بیست جلسه) و ساختارمند به زوج درمانی است که در دهه هشتاد میلادی توسط سو جانسون و لزلی گرینبرگ تدوین شد. این رویکرد کاربرد خانوادگی و انفرادی هم دارد. مداخلات EFT، از رویکرد انسان گرایانه تجربی در جهت بازسازی تجارب عاطفی و از رویکرد سیستمیک ساختاری برای بازسازی تعاملات استفاده می کند. مطالعات نسبت قابل توجهی در زمینه تاثیر مثبت EFT در ادبیات تحقیق موجود است که نشان دهنده اندازه اثر زیاد این نوع درمان در طول زمان می باشد. رویکرد EFT برای زوج های متفاوت و در موقعیت های بالینی مختلف از قبیل کلینیک های خصوصی، بیمارستان ها و مراکز آموزشی با موفقیت بکار رفته است. تحقیقات مقدماتی در مورد کاربرد EFT در درمان زوج هایی که با افسردگی، اضطراب ناشی از روان زخم، بیماری های صعب العلاج، و تردید در مورد بخشش دست و پنجه نرم می کردند، به انجام رسیده است. EFT در فرهنگ های مختلف، سطوح تحصیلی متفاوت، در سراسر آمریکای شمالی استرالیا، نیوزلند، اروپا، آفریقا و آسیا، برای زوج های سنتی و غیر سنتی با موفقیت بکار رفته است. نقطه قوت EFT، تمرکز آن بر علم نوین روابط عاشقانه است. این مدل موارد ذیل را به درمانگران ارائه می کند: تمرکزی آشکار به عناصر پریشانی ارتباطی که به تازگی از دل مطالعات مربوط به عواطف، روابط پریشان، و رضایت ارتباطی بیرون آمده است. در EFT یک نقشه آشکار از مشکلات ارتباطی و نقاط قوت آن ارائه شده است که بسیار دقیق و هدفمند می باشد. رویکرد EFT قابلیت تعمیم پذیری بالایی دارد. این مدل به کرات برای انواع مشکلات زوجی با موفقیت بکار رفته است. مجموعه ای سیستماتیک از راهبرد ها و مداخلات، فرایند تغییر در سه مرحله و نه گام تعریف شده است. رویداد های تحولی به دقت تدوین شده و در ارتباط با نتایج قرار گرفته اند. رویکرد EFT مبنای اولین نظریه منسجم در خصوص عشق بزرگسالی- نظریه دلبستگی که از اعتبار قابل توجهی برخوردار است، تدوین شده. این چارچوب روشنگر، امکان درک روشنی از اندوه ناشی از پریشانی زوجی، هدف درمانی و حرکات و لحظات کلیدی که ارتباط عاشقانه را تعریف می کنند، به دست می دهد. EFT قادر است نقاط قوت پیوند میان زوج را شناسایی کند. از این دیدگاه پریشانی زوجی در اثر جذب عواطف منفی، نهادینه می شود. مدل EFT طبق معیار APA روش درمانی است که به تایید تحقیقات تجربی رسیده است. این مدل در موقعیت های مختلف، توسط محققان مختلف، و با استفاده از روش های تحقیقی متفاوت به آزمون گذاشته شده است. به عنوان مثال EFT نه تنها در خیانت درمانی مفید واقع شده، بلکه مطالعات تعاقبی هم خبر از پایدار بودن نتایج درمانی داشته است. این عواطف در عین حال که الگو های سخت و انعطاف ناپذیر تعاملی از قبیل خواهان/گریزان را بازتاب می دهند، آنها را تقویت هم می کنند. الگوهای مزبور سد راه مشارکت عاطفی ایمن که پیش نیاز یک پیوند عاطفی ایمن است می شوند. اهداف EFT توسعه و سازماندهی مجدد پاسخ های عاطفی کلیدی ایجاد چرخش مثبت در مواضع و الگوهای تعاملی زوجی کمک به ایجاد پیوند عاطفی ایمن میان زوج ها