حساب کاربری

درباره جامعه EFT ایران

اگر شما به دنبال درمانگر EFT هستید و یا درمانگری هستید که بدنبال دوره های تخصصی EFT می باشید، این وب سایت خانه شماست.
هدف ما کمک به شما برای رسیدن به هدفتان است.
ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم در تقویت، بهبود و التیام روابطتان.
درمان هیجان مدار یک رویکرد علمی موثق برای بهبود آسیب ها و تقویت روابط بین زوجین و خانواده هاست.
بعد از 30 سال تحقیق بر روی نظریه دلبستگی، ما امروز به یک چارچوب درمانی و مداخله ای دسترسی داریم که برای تغییر الگوی منفی روابط به الگوی مثبت که ایجاد کننده امنیت و روابط مستحکم برای مراجعینمان می باشد.
زوج درمانی هیجان مدار تا 90% بهبود در روابط را به ما نشان می دهد.
درمان هیجان مدار یک رویکرد نوین در روان درمانی برای افراد، زوج ها و خانواده ها می باشد.

از پاییز 1400 رهبری جامعه درمان هیجان مدار ایران به عهده خانم دکتر مونا چراغی-درمانگر و سوپروایزر رسمی EFT و خانم محدثه پورقناد-درمانگر و سوپروایزر رسمی EFT می باشد.

ژیلا بهناد، درمانگر تحت لیسانس زوج و خانواده و درمانگر و سوپروایزر مجاز EFT است. او موسس انجمن درمانگران هیجان مدار ایران است که تا پاییز سال ۱۴۰۰ رهبری انجمن را بعهده داشت.

تلاش‌های او برای تربیت زوج درمان‌گران هیجان مدار در ایران فراموش نشدنی است.