پروفایل درمانگران

Found 102 Members
1 2 3 9
profile-pic
زن
مریم عباسی هستم. عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه تهران. از سال 1395 مطالعات و درمان زوجها را با...
profile-pic
زن
کارشناس ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه بجنورد
profile-pic
No available information
The user did not enter a description yet.
profile-pic
No available information
The user did not enter a description yet.
profile-pic
No available information
The user did not enter a description yet.
profile-pic
No available information
The user did not enter a description yet.
profile-pic
No available information
The user did not enter a description yet.
profile-pic
زن
روانپزشک فارغ التحصیل دانشگاه تهران(بوردتخصصی) گروه درمانکرتحلیلی تحت سوپرویژن انجمن گروه درمانی تح...
profile-pic
No available information
The user did not enter a description yet.
profile-pic
No available information
The user did not enter a description yet.
profile-pic
زن
The user did not enter a description yet.
profile-pic
No available information
The user did not enter a description yet.
1 2 3 9

Therapist are required to have active ICEEFT memberships.