درمان هیجان مدار چیست؟


درمان هیجان مدار یک رویکرد کوتاه مدت (بین هشت تا بیست جلسه) و ساختارمند به زوج درمانی است که در دهه هشتاد میلادی توسط سو جانسون و لزلی گرینبرگ تدوین شد. این رویکرد کاربرد خانوادگی و انفرادی هم دارد. مداخلات EFT، از رویکرد انسان گرایانه تجربی در جهت بازسازی تجارت عاطفی و از رویکرد سیستمیک ساختاری برای بازسازی تعاملات استفاده می کند. مطالعات نسبت قابل توجهی در زمینه تاثیر مثبت EFT در ادبیات تحقیق موجود است که نشان دهنده اندازه اثر زیاد این نوع درمان در طول زمان می باشد.


اطلاعات بیشتر

ژیلا بهناد، مدیر جامعه درمان هیجان مدار ایران

دوره های آموزشی انجمن EFT ایران

آگوست 25, 2020

چهارمین دوره اکسترنشیب و اولین دوره آنلاین اکسترنشیب درمان هیجان مدار در ایران

پنج شنبه و جمعه ۱۸، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ دی ماه ۱۳۹۹
مدرس: خانم کریاکی پلکرانی از یونان
خانم ژیلا بهناد از آمریکا

مطالعه بیشتر

آگوست 25, 2020

دومین دوره آنلاین ادونس اکسترنشیب (تیرماه ۹۹)

17 و 20 تیرماه 1399
دومین دوره آنلاین ادونس اکسترنشیب (تیرماه ۹۹)

مطالعه بیشتر

آگوست 25, 2020

اولین دوره آنلاین ادونس اکسترنشیب (خردادماه ۹۹)

13 و 16 خرداد ماه 1399
مدرس: خانم ژیلا بهناد

مطالعه بیشتر


  • نقطه قوت EFT، تمرکز آن بر علم نوین روابط عاشقانه است.

  • همزمان با برگزاری دوره های ادونس اکسترنشیب در فروردین ماه 98، جامعه ای اف تی ایران به صورت رسمی اغاز به کار کرد.