حساب کاربری

رویداد ها

ثبت نام دوره اکسترنشیب سال 1402

ثبت نام دوره اکسترنشیب سال 1402

جامعه درمان هیجان مدار ایران(IrEFT) تحت نظارت موسسه آیسفت برگزار می کند: دوره اکسترنشیپ سال 1402 (Externship) درمان هیجان مدار (Emotionally Focused Therapy) 🔹مدرس : دکتر سیندی گودنس زین –

کارگاه آموزشی مبارزه برای پیوند

کارگاه آموزشی مبارزه برای پیوند

📌 کارگاه آموزشی با موضوع مبارزه برای پیوند ( EFT و خشونت در زوج‌ها) 🔻مدرسین 🔹 Lieven Migerode 🔸ترینر و سوپروایزر رسمی EFT 🔹 Jef Slootmaeckers 🔸 ترینر و سوپروایزر

ثبت نام دوره اکسترنشیپ سال 1401

ثبت نام دوره اکسترنشیپ سال 1401

جامعه درمان هیجان مدار ایران (IREFT)، مرکز دارای مجوز برگزاری دوره‌های EFT در ایران و وابسته به موسسه بین المللی درمان هیجان مدار (ICEEFT) برگزار می‌کند: دوره مقدماتی یا اکسترنشیپ