حساب کاربری

رویداد ها

چهارشنبه های پادکستی

چهارشنبه های پادکستی ارایه دهنده: خانم دکتر آیدا حقی  درمانگر رسمی و سوپروایزر تحت آموزش   EFT موضوع: ” مواردی که درمانگر EFT را می‌ترساند: سه موقعیت ناجور “   در

ادامه مطلب »