حساب کاربری

اخبار انجمن

استفاده از REFLECTIVITY و REFLEXIVITY

استفاده از REFLECTIVITY و REFLEXIVITY

حضور مهمان بین المللی خانم   PETRA DEIJ- خانواده درمانگر و سوپروایزر رسمی EFT از کشور هلند   در جلسه درمان، درمانگر هيجان مدار با چرخه هاي ارتباطي بين زوج و

ادامه مطلب »

کانسالتیشن خانم ژیلا بهناد – درمانگر و سوپروایزر رسمی EFT و قدردانی انجمن آیرفت از زحمات آقای حامد فتاحیان

در کانسالتیشن خانم ژیلا بهناد، درمانگران آموزه های جدیدی در رابطه با اتاق درمانِ دو نفر از درمانگران را تجربه کردند. این شب، همچنین به مناسبت قدردانی انجمن آیرفت از

ادامه مطلب »