کانسالتیشن خانم زهره صدوقی  – درمانگر رسمی و سوپروایزر تحت آموزش EFT

 

چهارشنبه  4 بهمن 1402 – ساعت 20 تا 22 به وقت تهران

🟣 جامعه درمان هیجان مدار ایران (IrEFT)
🔵 تحت نظارت موسسه بین المللی آیسفت (ICEEFT)