چهارشنبه های پادکستی

ارایه دهنده: خانم دکتر آیدا حقی  درمانگر رسمی و سوپروایزر تحت آموزش   EFT

موضوع: ” نقش خود درمانگر در جلسه درمان”

 

در این ارائه، خانم دکتر آیدا حقی پادکست های حوزه EFT از جورج فلر، جیمز و رایان، ترینرهای این حوزه بهره جستند و به توضیح درباره نقش مهم و تأثیرگذار درمانگر در جلسات درمانی پرداختند. ایشان به بررسی اهمیت ارتباط و تعامل موثر در جلسات درمانی و نحوه تأثیرگذاری درمانگر بر فرآیند درمانی پرداختند.

 

چهارشنبه  27 دی 1402 – ساعت 20 تا 22 به وقت تهران

🟣 جامعه درمان هیجان مدار ایران (IrEFT)
🔵 تحت نظارت موسسه بین المللی آیسفت (ICEEFT)