انجمن eft ایران

Community News

شفقت به خود

شفقت به خود

ارائه: خانم ژيلا بهناد – درمانگر و سوپروايزر رسمي EFT   موضوع : ” شفقت به خود ”   Self-compassion   اگر می‌خواهید با ديگران مهربان باشيد، می‌بایست اول با

خويشتن درمانگر در EFT

خويشتن درمانگر در EFT

حضور مهمان بین المللی خانم ” Senem Zeytinoglu Saydam ” –  ترینر و سوپروایزر رسمی EFT و بنیان‌گذار و رئیس انجمن EFT ترکیه   موضوع : ” خويشتن درمانگر در

ترميم جراحت دلبستگي

ارائه گروهي با موضوع ترميم جراحت دلبستگي

ارائه گروهي ارایه دهندگان: دكتر آزاده ذاكري- سوپروايزر تحت آموزش EFT ؛ دكتر زهرا طالبي- سوپروايزر تحت آموزش EFT و خانم فاطمه شاكري – درمانگر هیجان مدار   موضوع :

EFT و دلبستگي تجسم‌یافته

EFT و دلبستگي تجسم‌یافته

حضور مهمان بین المللی خانم ” Yve Gould ” –  ترینر و سوپروایزر EFT و مدیر مرکز EFT نيوزيلند :   موضوع : ” EFT و دلبستگي تجسم‌یافته “  

Categories
Recent Comments