Close
اطلاعات پروفایل
جواد فروزان
جواد
نژاد
مرد
ادونس اکسترنشیپ (کور اسکیلز)

گریزان از هیجانی که تا آنجا که به خاطر می آورد، خشم را به هنگام کمبود، غم را در دل صحنه های آبکی عاشقانه و ترس را سر کلاس های مدرسه تجربه کرده است اما امروز دنیا را جور دیگری می بیند. درمانگری که درمان خودش دردناک ترین تجربه ی زندگییش است. دردی از جنس شکستن قلنج. به همان اندازه ترسناک، به همان اندازه لذت بخش.

Turkey
Istanbul
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت