حضور مهمان بین المللی آقای ” Ali Barbosa” – ترینر و سوپروایزر رسمی EFT و مدیر و مؤسس مرکز EFT مکزیک

 

موضوع : ” درمان هيجان مدار فردي ”

EFIT

 

درمان هيجان مدار فردي یک مدل درمانی پیشگامانه است که پردازش هیجانی و ایجاد روابط ایمن با خود و دیگران را تسهیل می‌کند. EFIT که از درمان هيجان مدار برای زوج‌ها (EFCT) سرچشمه می‌گیرد، این اصول را برای درمان فردی تطبیق می‌دهد و رویکردی ساختاریافته برای کمک به افراد برای مقابله با چالش‌های مختلف ازجمله اضطراب، افسردگی، تروما و مشکلات رابطه ارائه می‌دهد. درمان هيجان مدار فردي به متخصصان سلامت روان اين توانايي را می‌دهد تا به مراجعان خود در تغییر الگوهای احساسی محدودکننده، تقویت انسجام درونی و ایجاد انعطاف‌پذیری عمیق کمک نمايند.

 

چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401- ساعت 20 تا 22 به وقت تهران

 

📝 شرکت در جلسات چهارشنبه های EFT برای درمانگرانی که دوره های اکسترنشیپ آیسفت رو گذرانده و عضو انجمن می باشند رایگان و برای حضور افراد غیر عضو با هماهنگی قبلی امکان شرکت وجود دارد.

📱شماره تماس برای ثبت نام : 989058267071+

🟣 جامعه درمان هیجان مدار ایران (IrEFT)
🔵 تحت نظارت موسسه بین المللی آیسفت (ICEEFT)