حضور مهمان بین المللی خانم ” Senem Zeytinoglu Saydam ” –  ترینر و سوپروایزر رسمی EFT و بنیان‌گذار و رئیس انجمن EFT ترکیه

 

موضوع : ” خويشتن درمانگر در EFT ”

Self of Therapist in EFT

 

گاهي وقت‌ها ماندن با تجربه هيجاني براي درمانگر سخت می‌شود، درنتیجه به دنبال آموزش، موعظه، سخنراني، راه‌حل دادن و يا تأکید بر جنبه‌های مثبت موضوع می‌رود. براي كمك به درمانگر جهت تنظيم هيجانات خود الگويي طراحی‌شده است تا درمانگر با آسیب‌پذیری‌های خود در تماس باشد و بتواند پاسخ مناسب را به مراجع دهد. الگوي ساختارمند خویشتن درمانگر، شرايط را فراهم می‌آورد تا درمانگر از خويشتن خويش به‌عنوان ابزار در درمان استفاده نمايد. اين الگوي به درمانگر كمك می‌کند تا دريابد از خودش، همان‌طوری كه در همان لحظه است، چگونه استفاده نمايد. درواقع ما به لطف مشکلاتمان (شناخت جراحت‌هایمان) می‌توانیم درمانگران خوبي باشيم. هرچه شناخت ما از خودمان عمیق‌تر باشد، بيشتر می‌توانیم در دسترس مراجعانمان باشيم.

 

چهارشنبه 15 تیر 1401- ساعت 20 تا 22 به وقت تهران

 

📝 شرکت در جلسات چهارشنبه های EFT برای درمانگرانی که دوره های اکسترنشیپ آیسفت رو گذرانده و عضو انجمن می باشند رایگان و برای حضور افراد غیر عضو با هماهنگی قبلی امکان شرکت وجود دارد.

📱شماره تماس برای ثبت نام : 989058267071+

🟣 جامعه درمان هیجان مدار ایران (IrEFT)
🔵 تحت نظارت موسسه بین المللی آیسفت (ICEEFT)