کور اسکیلز

اخبار و اطلاعیه های مربوط به دوره های آموزشی کور اسکیلز

بهمن 4, 1401

برگزاری دوره پیشرفته مهارت‌های اساسی در درمان هیجان مدار (Core Skills Training)

دوره پیشرفته مهارت های اساسی در درمان هیجان‌مدار 🔺دوره پیشرفته (کوراسکیلز) 🔸مدرس : Cindy Zane – ترینر و سوپروایزر رسمی EFT 🔸مدرس : Giulia Altera – […]
اردیبهشت 18, 1400

دومین دوره کور اسکیلز در ایران (اسفند ماه 99)

اردیبهشت 18, 1400

اولین دوره‌ی کور اسکیلز در ایران (اسفند ماه 99)

شهریور 4, 1399

دومین دوره آنلاین ادونس اکسترنشیب (تیرماه ۹۹)

17 و 20 تیرماه 1399
دومین دوره آنلاین ادونس اکسترنشیب (تیرماه ۹۹)

مطالعه بیشتر

شهریور 4, 1399

اولین دوره آنلاین ادونس اکسترنشیب (خردادماه ۹۹)

13 و 16 خرداد ماه 1399
مدرس: خانم ژیلا بهناد

مطالعه بیشتر

فروردین 4, 1398

سومین دوره ادونس اکسترنشیب در ایران (مشهد، موسسه روان فرهنگ ایرانیان)

29 و 30 فروردین ماه 1398
مدرس: خانم ژیلا بهناد (سرتیفاید تراپیست و سوپروایزر)

مطالعه بیشتر