کور اسکیلز

اخبار و اطلاعیه های مربوط به دوره های آموزشی کور اسکیلز

می 8, 2021

دومین دوره کور اسکیلز در ایران (اسفند ماه 99)

می 8, 2021

اولین دوره‌ی کور اسکیلز در ایران (اسفند ماه 99)

آگوست 25, 2020

دومین دوره آنلاین ادونس اکسترنشیب (تیرماه ۹۹)

17 و 20 تیرماه 1399
دومین دوره آنلاین ادونس اکسترنشیب (تیرماه ۹۹)

مطالعه بیشتر

آگوست 25, 2020

اولین دوره آنلاین ادونس اکسترنشیب (خردادماه ۹۹)

13 و 16 خرداد ماه 1399
مدرس: خانم ژیلا بهناد

مطالعه بیشتر

مارس 24, 2019

سومین دوره ادونس اکسترنشیب در ایران (مشهد، موسسه روان فرهنگ ایرانیان)

29 و 30 فروردین ماه 1398
مدرس: خانم ژیلا بهناد (سرتیفاید تراپیست و سوپروایزر)

مطالعه بیشتر

مارس 24, 2019

دومین دوره ادونس اکسترنشیب در ایران (تهران، موسسه روان فرهنگ ایرانیان)

26 و 27 فروردین ماه 1398
مدرس: خانم ژیلا بهناد (سرتیفاید تراپیست و سوپروایزر)

مطالعه بیشتر