اخبار انجمن

 

اخبار انجمن

اخبار و اطلاعیه های مربوط به جامعه EFT ایران

اکتبر 25, 2021

Rebecca E. Clark مهمان جلسات هفتگی چهارشنبه‌های EFT

مهمان این هفته جلسات هفتگی جچهارشنبه های ای اف تی: Rebecca E. Clark درمانگر و سوپروایزر مجاز ای اف تی با موضوع: تانگوی ای اف تی […]
سپتامبر 15, 2021

اولین نشست عمومی انجمن EFT ایران با محوریت پرسش و پاسخ

سپتامبر 15, 2021

ایونت با حضور Naomi Rather

سپتامبر 15, 2021

ایونت با حضور Lieven Migerode

سپتامبر 15, 2021

ایونت با حضور سم هینیچ

سپتامبر 15, 2021

ایونت با حضور جیمز توماس

سپتامبر 15, 2021

موضوع: درمان فردی هیجان مدار (EFIT)

سپتامبر 15, 2021

ایونت با حضور خانم لوری بروبارکر

سپتامبر 15, 2021

موضوع: درمان فردی هیجان مدار (EFIT)