📌جلسه هفتگی چهارشنبه های EFT با حضور

🔹Anne Belgram Perkins

– ترینر و سوپروایزر رسمی EFT
– بنیانگذار مرکز آموزش EFT فرانسه

🔹با موضوع : کار روی اهداف و چشم انداز درمانی با مراجعان

🗓 تاریخ : چهارشنبه ۲۳ شهریور

⏰ ساعت : ۲۰ (به وقت ایران)

🔵 در اپلیکیشن زوم همراه با ترجمه همزمان فارسی
…………………………………………………………………………….
– جلسات هفتگی EFT هر چهارشنبه ساعت ۲۰ (به وقت ایران) برگزار می شود.
– شرکت در جلسات چهارشنبه های EFT برای درمانگرانی که دوره های اکسترنشیپ آیسفت رو گذرانده و عضو انجمن می باشند رایگان و برای حضور افراد غیر عضو ۲۰۰ هزارتومان می باشد.

جامعه درمان هیجان مدار ایران (IrEFT)
تحت نظارت موسسه بین المللی آیسفت (ICEEFT)