📝 جلسه هفتگی کار روی اهداف و چشم انداز درمانی با مراجعان

🔹مدرس : Anne Belgram Perkins
– ترینر و سوپروایزر رسمی EFT
– بنیانکذار مرکز آموزش EFT فرانسه

🗓 زمان برگزاری دوره :
– چهارشنبه 30 فروردین 1402

⏰ ساعت 20 (به وقت ایران)

🔵 در اپلیکیشن زوم با ترجمه همزمان فارسی

✅ شرکت در این جلسات برای اعضای انجمن هیجان مدار ایران (IrEFT) رایگان و برای افراد غیر عضو 350هزار تومن می باشد.

…………………………………………………………………………….
جامعه درمان هیجان مدار ایران (IrEFT)
تحت نظارت موسسه بین المللی آیسفت (ICEEFT)