📝 جلسه هفتگی کار با زوج های پرتنش در EFt

🔹مدرس : Fatemeh Shakeri
– درمانگر EFt

🗓 زمان برگزاری دوره :
– چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402

⏰ ساعت 20 (به وقت ایران)

🔵 در اپلیکیشن زوم با ترجمه همزمان فارسی

…………………………………………………………………………….
جامعه درمان هیجان مدار ایران (IrEFT)
تحت نظارت موسسه بین المللی آیسفت (ICEEFT)