نجمن درمانگران هیجانمدار ایران با توجه به نیاز درمانگران در شرایط فعلی، دوره ای با عنوان «تروما نیابتی» برگزار می کند. تروما نیابتی (Vicarious Trauma) نوعی از تروماست که برای افرادی که در معرض و مواجهه با افراد تروما دیده هستند، رخ می‌دهد.
از آنجا که بسیاری از همکاران روانشناس، مشاور و روانپزشک و سایر متخصصان امدادرسان در حال حاضر به ارایه خدمات به افراد دچار تروما مشغول هستند، بر آن شدیم که با دعوت از یکی از مدرسان رسمی آیسفت که متخصص در حوزه تروما هستند، به این نیاز همکاران مان پاسخ دهیم.
خانم دکتر سیلوینا اروین در این جلسه دو ساعته بر این مساله تمرکز خواهند کرد که چگونه در حالی که به ارایه خدمات به افراد آسیب دیده مشغول هستیم از خود نیز مراقبت کنیم؟

📌جلسه هفتگی چهارشنبه های EFT با حضور :

➡️ Dr. Silvina Irwin

⬅️ ترینر و سوپروایزر رسمی EFT
⬅️ بنیان گذار مرکز EFT لوس آنجلس

🔹با موضوع : تروما نیابتی

🗓 تاریخ : چهارشنبه ۲۳ آذر

⏰ ساعت : ۲۰ (به وقت ایران)

🔵 در اپلیکیشن زوم همراه با ترجمه همزمان فارسی

📆 جلسات هفتگی EFT هر چهارشنبه ساعت ۲۰ (به وقت ایران) برگزار می شود.

📝 شرکت در جلسات چهارشنبه های EFT برای درمانگرانی که دوره های اکسترنشیپ آیسفت رو گذرانده و عضو انجمن می باشند رایگان و برای حضور افراد غیر عضو ۲۰۰ هزارتومان می باشد.

🟣 جامعه درمان هیجان مدار ایران (IrEFT)
🔵 تحت نظارت موسسه بین المللی آیسفت (ICEEFT)

اطلاعات بیشتر:
https://www.instagram.com/p/Cl4BcBcIeX_/?utm_source=ig_web_copy_link