📌جلسه هفتگی چهارشنبه های EFT با حضور :

🔹Dr. Paul Samuel Greenman

– ترینر و سوپروایزر رسمی EFT
– رئیس گروه آموزشی روانشناسی و روانشناسی در دانشگاه کبک ان اوتوآیس

🔹با موضوع : ترمیم قلب های شکسته
– کاربرد مداخلات درمان هیجان مدار برای افراد دچار بیماری های قلبی

🗓 تاریخ : چهارشنبه ۲۰ مهر

⏰ ساعت : ۲۰ (به وقت ایران)

🔵 در اپلیکیشن زوم همراه با ترجمه همزمان فارسی
…………………………………………………………………………….
– جلسات هفتگی EFT هر چهارشنبه ساعت ۲۰ (به وقت ایران) برگزار می شود.
– شرکت در جلسات چهارشنبه های EFT برای درمانگرانی که دوره های اکسترنشیپ آیسفت رو گذرانده و عضو انجمن می باشند رایگان و برای حضور افراد غیر عضو ۲۰۰ هزارتومان می باشد.

جامعه درمان هیجان مدار ایران (IrEFT)
تحت نظارت موسسه بین المللی آیسفت (ICEEFT)

لینک پست مربوطه در اینستاگرام:
https://www.instagram.com/p/Cjig1oSJmWF/?utm_source=ig_web_copy_link