دوره پیشرفته مهارت های اساسی در درمان هیجان‌مدار

🔺دوره پیشرفته (کوراسکیلز)

🔸مدرس : Cindy Zane
– ترینر و سوپروایزر رسمی EFT

🔸مدرس : Giulia Altera
– ترینر و سوپروایزر رسمی EFT

🔸مدرس : Dr. Senem Zeytinoğlu Saydam
– ترینر و سوپروایزر رسمی EFT

✅این دوره ویژه کسانی است که دوره اکسترنشیب (مقدماتی) را گذرانده باشند.

اطلاعات بیشتر:
https://www.instagram.com/p/CmPH3E8IM7O/?utm_source=ig_web_copy_link